Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului firullinei.ro

  • Înainte de a utiliza site-ul www.firullinei.ro vă rugăm să citiţi cu atenţie pagina Termeni şi condiţii.
  • Vizitarea, utilizarea şi cumpărarea produselor de pe acest site înseamnă implicit că sunteţi de acord în totalitate cu aceşti Termeni şi Condiţii.

Drept de autor 

Elementele din conţinutul site-ului firullinei.ro – imagini, texte, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, email-uri şi alte date – sunt proprietatea Titularului site-ului şi furnizorilor săi şi este apărat de Legea pentru protecţia dreptului de autor. Folosirea fără acordul scris al Titularului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Titularul garantează utilizatorului accesul limitat, în scopul personal pe site-ul firullinei.ro şi nu îi conferă dreptul de a descărca, modifica total sau parţial, reproduce total sau parţial site-ul, fără acordul în scris al titularului.

Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul firullinei.ro şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente.

Titularul îşi rezervă dreptul, la discreţia sa, de a efectua modificări de orice fel cu privire la conţinutul site-ului firullinei.ro, la termeni şi condiţii de utilezare, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

Utilizatorul site-ului firullinei.ro are obligaţia de a verifica în mod regulat pagina Termeni şi condiţii  de utilizare. În cazul în care nu este de acord cu modificările aduse acestora, de către titular, va înceta utilizarea site-ului. Dacă utilizatorul continuă să folosească site-ul, se consideră că este de acord cu noile modificări efectuate.

Răspundere 

Nu suntem responsabili de neconcordanţa dintre imaginile produselor prezentate pe site datorate de setărilor aparatului foto şi ale setărilor monitorului dumneavoastră şi produsul real primit.

Nu suntem responsabili de defecţiunile şi accidentele datorate folosirii necorespunzătoare a produselor. Ţineţi cont că produsele sunt delicate şi trebuie acordată atenţie şi grijă pentru folosirea lor.

Nu răspundem de întârzierile la livrare datorate furnizorului sau serviciului de livrare folosit.